Merkury i jego aspekty

Merkury w horoskopie i jego aspekty ImageMerkury w horoskopie urodzeniowym odpowiedzialny jest za gromadzenie myśli, wszelkich informacji, kojarzenie faktów, aby póżniej te informacje przesłać. Dlatego w mitologii miał przydomek posłańca.

Poprzez Merkurego, wyrażamy naszą opinię, sposób myśli i uczenia się, uczestniczymy także w gimnastyce intelektualnej z innymi i pokazujemy nasz sposób wysławiania się i pisania. Na przykład: Merkury w kontakcie z Marsem - sposob wysławiania się, będzie momentami nieco prymitywny, prostolinijny, rubaszny i niezadbany. Co absolutnie nie znaczy to, że mniej inteligentny. Bo nie da się zmierzyć tak naprawdę poziomu inteligencji w horoskopie, za pomocą analizy położenia Merkurego w horoskopie, lecz tylko wariant, rodzaj inteligencji.

Poza tym, analizując horoskop pod kątem "sposobu komunikacji, zbierania i przekazu informacji" w horoskopie, to patrzy się nie tylko na położenie Merkurego w znaku, ale i jego aspekty, położenie w domu; także planety w domu III (naturalny władca domu III), i władcę domu trzeciego. Po przeanalizowaniu wszystkich tych elementów, powstanie wówczas pełny obraz.

Rolą Merkurego jest chłonięcie ciągle informacji, gdzie czasem w całym tym zamieszaniu, może tworzyć się bałagan informacji, jeśli urodzeniowo Merkury nie ma dyscypliny. W naturze Merkurego leży: ruchliwość, roztrzepanie, spryt, rozproszenie na wiele kierunków, gadatliwość, ciekawość, towarzyskość, plotki.

A położenie Merkurego w znaku, w domu bądż jego aspekty, będą modyfikować, jego naturalną potrzebę zbierania informacji, przekazywania faktów i potrzeby komunikowania się. Bo Merkury to forma komunikacji, a jego położenie w znaku i aspekty, itd, wyznaczą rodzaj komunikacji. I korzystnie położony w horoskopie, przyniesie umiejętność łatwego komunikowania się i zdolność twórczego pisania, z kolei trudniej położony, trudności w komunikacji, wysławianiu się, itd.

Merkury w aspekcie do Saturna


Między innymi w komunikacji (Merkury), jest zachowana pewna dyscyplina (Saturn), więc nośnik informacji, jakim jest Merkury, ma ustalone pewne normy i granice, których się trzyma.
Więc sposób przekazu informacji jest uporządkowany, trzeżwy, skrupulatny, metodyczny, a także zachowuje ostrożność w zbyt szybkim rzucaniu niepotrzebnych i bezużytecznych słów na wiatr.
Myśl, jest dość solidnie umocowana do ziemi, logiczna, konstruktywna. W odbiorze takiej osoby, można wyczuć pewien schemat, wzór słów, które konsekwentnie przekazuje. Znakomity aspekt dla architektów, fizyków, matematyków, itd. Tutaj stawia się przede wszystkim na konkret i realizm. Gruntowny i rzeczowy pogląd.
To opis przy aspektach harmonijnych.

Z kolei przy aspektach napięciowych, oprócz tych cech jakie tutaj wymieniłam, dochodzi dodatkowo w sposobie komunikacji, tendencja do projektowania pesymistycznych myśli, obawa przed oceną swoich umiejętnosci w wysławianiu się, narzekanie, surowa krytyka. Sporadycznie Merkury z Saturnem w aspekcie napięciowym, gdy inne elementy nie rozlużniają tych Saturnicznych więzi i blokad w kontakcie z Merkurym, taka osoba może czasem wymagać od siebie i innych dużo, bywa niezadowolona, mocno wymagająca, krytyczna, wysoko stawia poprzeczkę, że bardzo trudno jest taką osobę zadowolić. Saturn daje uczucie ciężaru myśli, w komunikacji, powolność w kojarzeniu faktów, sporadycznie jakaś trudność, defekt w sposobie wysławiania się, itd.

Przykład: pewien mężczyzna w swoim horoskopie urodzeniowym ma kwadraturę Saturna do Merkurego, oraz koniunkcję Urana do Merkurego.
Aspekt Merkurego do Saturna, niósł ze sobą pewien kompleks, i poczucie niższości, związanym z umiejętnością swobodnego wysławiania się, osoba ta zacinała się, jąkanie.
Kłopot ten go dość uwiarał (Saturn), więc zmobilizował się (Saturn), i zaczął nad tym solidnie pracować. I dzięki temu uwolnił się (Uran koniunkcja Merkury), od tej uciążliwej przypadłości.

Merkury w aspekcie do Urana


Przy tym aspekcie, występuje przyspieszenie myśli i błyskawiczne kojarzenie faktów.
Niepospolite wyrażanie swoich myśli, genialny tok rozumowania, bystrość. Podniecenie i ekscytacja rzeczami, które mają nietypowy wymiar i kształt.
Oryginalne pomysły wyrażania siebie, bardzo twórcza kreatywność, i otwarcie się na nowe, rewolucyjne nowinki techniczne oraz uwolnienie się (Uran) od pewnych schematów. Myśl, która płynie ku przyszłości. Potrzeba dużej swobody i nieskrępowania w wyrażaniu swoich nietypowych myśli i pomysłów. To co niemożliwe, staje się możliwe. Umysł wynalazczy.

Przy aspektach napięcowych, dodatkowo dochodzi bunt przeciwko wszelkich standardom, i autorytetom. A zwłaszcza przy kwadraturze, trzeba być wyjątkowo elastycznym, bo czasem nerwowo będzie. Tendencja do zbyt szybkich, nieprzemyślanych spojarzeń opinii, które, nie mają żadnego umocowania, więc będą niestałe, niekonsekwentne.

Merkury w aspekcie do Ceres


Ceres (nowy władca Panny), w kontakcie z Merkurym, daje umysł i sposób komunikacji, nacechowany potrzebą porządkowania, segregowania i analizowania każdego elementu w komunikacji i słowie. Wyjątkowa precyzja myślenia, oraz umiejętność chłodnej kalkulacji faktów. Ułatwieniem będzie tutaj na przykład, wdrożenie wszelkich pomocnych przyrządów jak: wykresy, szufladki, aby móc te swoje myśli, informacje, dokładnie posegregować.
W komunikacji, osoba skupia uwagę na drobiazgi, a nawet może rozkładać, swoje słowa, informacje, na dziesiątki różnych cząsteczek, rozdrabniać. Efekt jest taki, że powstaje pewien schemat, treść, która jest umiejętnie posegregowana i rozłożona na czynniki pierwsze, więc tych myśli, faktów bedzie w sumie bardzo dużo. Lubi czepiać się drobiazgów, marudzić. Czasem pismo u tej osoby, może przypominać drobny maczek, przeanalizowany dokładnie.

Przy aspektach napięciowych, pedantyzm w słowie i komunikacji, może być czasem tak duży, że trudno będzie tej osobie wyłonić pełną, ogólną syntezę z całej treści, itd.

Merkury w aspekcie do Neptuna


Tutaj myśl, komunikacja może płynąć daleko, poza granice logicznych nowinek, aby myśl tą ubarwić artystyczną płachtą. Poszukiwanie w myśli, komunikacji pięknej idei, inspiracji, a także umiejętność komunikowania się na nieświadomym poziomie.
Bujna wyobrażnia, obrazowa, natchnienie myśli, i zatracenie się we własnych ideach, marzeniach. Znakomity aspekt, aby swoje inspiracje zwłaszcza fantastyczne przelewać na papier.
W komunikacji czasem osoba stosuje pewien unik, nie mówi wprost, ucieka, barwnie określa swoje opinie, wyczuwa subtelność słów i myśli; przez co inni mogą czasem odbierać jej informacje, jako mętne, niekonkretne, idealistyczne, oraz mogą tą osobę poprostu czasem nie zrozumieć. Są tutaj tendencje do ubarwiania w swojej komunikacji danych elementów, tuszowania i zatajania pewnych faktów, nieszczerość, oraz tworzenie pewnego bałaganu (Neptun) w tym co się mówi.

Przy aspektach napięciowych, dodatkowo dochodzą tendencje czasem do: mamienia innych w komunikacji, nie mówienie prawdy, kłamstwa, ubarwianie swojej roli, która w rzeczywistości jest zupełnie inna, wpadanie we własne iluzje, samooszukiwanie się, itd.

Merkury w aspekcie do Plutona


Myślenie, sposób komunikacji (Merkury) nabierze plutonicznej głębi, intensywności. Osoba będzie wgryzać się głęboko w temat, drążyć do najgłębszych zródeł prawdy danego tematu. Nie popuści, zanim nie dotrze do sedna sprawy. W detektywistyczny sposób będzie analizował, dociekał żródeł problemu i odczuwał przymus, aby dostać do jego żródeł. Wszelkie przejawy fałszu i kłamstwa zaczną tą osobę razić, gdzie będzie starała się skutecznie, niszczyć ich żródła, łapać na słówka, doszukiwać się powodów tego postępowania. W komunikacji osoba będzie poszukiwać tajnych, ukrytych elementów w rozmowie, bo wszystko to co powierzchowne, nie interesuje ją. Wyraża intensywnie swoją myśl, i zwykle mówi mniej, ale dosadnie i skutecznie. Przenika myśl swojego rozmówcy, chyba ma wmontowany jakiś radar, i skrajnie bywa pamiętliwa. Umysł, komunikacja takiej osoby jest wyjątkowo wnikliwa, skupiona i prawdomówna.

I przy aspektach napięciowych dodatkowo, czasem może taka osoba przymuszać innych do tego, aby zmienili swoje poglądy. Sama również nakręcać się będzie na swoje idee, poglądy, króre bardzo sporadycznie dążą do skrajnego fanatyzmu, natarczywych myśli. Bądż naciski w stronę innych, i zwyczajna złośliwość, ironia, jak coś powie, zwykle mało, dosadnie, aż zaboli. Doskonały aspekt, dla detektywa, który śledzi, szuka rozwiązań trudnej zagadki.

Są to ogólne opisy, które mogą być modyfikowane przez inne aspekty Merkurego do innych planet i położenia Merkurego w domu, w znaku, itd, itd.

Giambologna, Merkury, 1580 (Luwr, Paryż)

Nie wyrażam zgody na kopiowanie tego tekstu i zamieszczanie go na innych forach, nawet z załacznikiem: moje nazwisko. Proszę o wyrozumiałość.

Autro: Barbara Stanisławska, 3 sierpień 2009